Significado de coach

Qual o Significado de coach

O que é coach

Save

1 coach /?ko?t?/noun
pluralcoaches
1 coach
/?ko?t?/
noun
pluralcoaches
Learner’s definition of COACH
1

[count]
a :a person who teaches and trains an athlete or performer